Obchodné podmienky

Vlasta Povalačová – Kozmetika Vlasta, Prevádzka: Nám. SNP 25, 960 01 Zvolen
IČO: 43624863, DIČ: 1072302077, IČ DPH: neplatca
www.kozmetikavlasta.sk, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

 1. Dodávateľom tovarov a služieb (ďalej iba produktov) ako aj prevádzkovateľom internetovej stránky je Vlasta Povalačová - Kozmetika Vlasta (ďalej iba „predávajúci“) so sídlom: D. Ertla 3, Zvolen IČO: 43624863 DIČ: 1072302077 zapísaná v živnostenskom registri č. 670-15999 na Okresnom úrade Zvolen, odbor živnostenského podnikania, Námestie SNP 35/48, Zvolen.
 2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup produktov pri osobnom odbere v prevádzke alebo prostredníctvom internetovej stránky www.kozmetikavlasta.sk a platia medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Kupujúci je fyzická osoba ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim v okamihu zaregistrovania jej objednávky prostredníctvom formuláru na internetovej stránke predávajúceho alebo elektronickej pošty zaslanej na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

 

 1. Kupujúci objednáva produkty predávajúceho telefonicky, pomocou internetového formuláru alebo elektronickej pošty. Na tomto základe sa uzatvára kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri objednávaní uvádza kupujúci nasledujúce údaje:
  • meno a priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • dodaciu a fakturačnú adresu
  • presný názov produktu s jeho objednávacím číslom
  • množstvo
  • spôsob dopravy a platby
 2. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prišli.
 3. Potvrdenie prijatia objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu elektronickou poštou alebo telefonicky. Po potvrdení objednávky predávajúcim je táto záväzná pre obe strany.
 4. Ak predávajúci nie je schopný spracovať objednávku kupujúceho do 5 pracovných dní, upozorní na to kupujúceho elektronickou poštou alebo telefonicky a dohodne ďalší postup. V tomto časovom období môže kupujúci objednávku stornovať bez uvedenia dôvodu.
 5. Po objednaní tovaru kupujúcim prostredníctvom internetového objednávacieho systému alebo elektronickej pošty sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar zaplatiť.
 6. Kupujúci má právo zmeniť objednávku alebo ju stornovať do okamihu, kedy ešte tovar nebol objednaný dodávateľom u svojho distribútora. O termíne tejto udalosti je kupujúci informovaný pri potvrdení objednávky predávajúcim. Objednávku je možné zmeniť alebo stornovať elektronickou poštou alebo telefonicky. Potvrdenie stornovania alebo zmeny objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou alebo telefonicky. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka považovaná za záväznú a prijatú.
 7. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, z dôvodu nepredvídaných udalostí (vyššej moci), alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.
 8. Predávajúci zvyčajne nedrží produkty skladom, ale objednáva ich na základe objednávky kupujúceho.

 

DODANIE TOVARU A SPÔSOB PLATBY

 

 1. Kupujúci je pri potvrdení objednávky informovaný o termíne dodania objednaného tovaru, o cene a o pokynoch k platbe.
 2. Tovar predávajúci objednáva až po prijatí platby kupujúceho.
 3. Platbu môže kupujúci realizovať dvomi spôsobmi:
  • prevodom na účet predávajúceho
  • v hotovosti v prevádzke predávajúceho
 4. Predávajúci dodáva tovar dvomi spôsobmi:
  • tovar je zaslaný kuriérskou spoločnosťou v rámci SR a kupujúcemu je účtované poštovné a balné vo výške 5 €
  • osobný odber v prevádzke predávajúceho pričom nie je účtovaný žiadny poplatok
 5. Platba na dobierku nie je možná.
 6. Predávajúci oznámi kupujúcemu telefonicky alebo elektronickou poštou skutočnosť, že tovar bol expedovaný alebo je pripravený k odberu v prevádzke predávajúceho.
 7. Pri osobnom odbere si kupujúci prevezme tovar po prijatí informácie o jeho dostupnosti a po dohodnutí si termínu vyzdvihnutia.
 8. V prevádzke predávajúceho je možné platiť len v hotovosti.
 9. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania kupujúceho môže byť kupujúcemu účtovaný poplatok za každú zásielku samostatne.
 10. Predávajúci prijíma platbu aj darčekovými, relaxačnými a zdravotnými poukazmi VAŠA, DOXX, CADHOC a TICKET. Platba týmito poukazmi je možná len za služby čerpané v prevádzke predávajúceho.

 

CENY

 

 1. Všetky ceny uvádzané na internetovej stránke predávajúceho sú konečné, predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade, že nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru v uvedenej cene. V tomto prípade má kupujúci právo od zmluvy kedykoľvek ustúpiť. Ak už bol tovar uhradený, suma objednávky bude kupujúcemu v plnej výške vrátená prevodom na účet alebo v hotovosti v prevádzke predávajúceho.
 2. Kúpna cena je považovaná za zaplatenú po uhradení objednávky pri osobnom prevzatí v prevádzke predávajúceho alebo po prijatí platby prevodom na účet predávajúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Doklad o zaplatení vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

ZÁKAZNÍCKA KARTA

 

 1. Predávajúci vydáva vernostnú kartu zákazníkovi na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno a priezvisko, e-mailovú adresu a podpis zákazníka. Cena za vydanie vernostnej karty je 0 €.
 2. Vernostná karta má svoje unikátne zákaznícke číslo, na základe ktorého je možné zákazníka jednoznačne identifikovať a je neprenosná. V tejto súvislosti môže byť zákazník vyzvaný k dodatočnej identifikácii pre overenie oprávneného použitia vernostnej karty.
 3. Podpísaním žiadosti o vydanie vernostnej karty zákazník súhlasí so zasielaním informačných e-mailov o novinkách a kampaniach predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že informácie poskytnuté pri žiadosti o vernostnú kartu neposkytne tretej strane.
 4. Zákazník sa pri čerpaní služieb zakúpených u predávajúceho preukáže vernostnou kartou a následne mu bude pripísaný taký počet bodov, aká je suma platby za čerpané služby v eurách zaokrúhlená na celé euro nadol.
 5. Zákazník má možnosť sledovať stav svojho účtu na stránke predávajúceho v sekcii zákaznícka zóna. Za týmto účelom mu budú na jeho mailovú adresu automaticky zaslané prihlasovacie údaje.
 6. Po preukázaní sa vernostnou kartou a po kontrole zostatku nazbieraných bodov má zákazník právo čerpať služby predávajúceho až do výšky svojich nazbieraných bodov. Cena služby v bodoch je uvedená v cenníku predávajúceho.
 7. Body sú pripísané na účet zákazníka do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, zákazník má právo žiadať o dodatočné pripísanie bodov. Urobí tak e-mailom na adresu predávajúceho, kde uvedie svoje zákaznícke číslo a priloží kópiu dokladu o čerpaní a zaplatení služieb.
 8. Za nazbierané body nie je možné kupovať tovar. Body sú určené výhradne na čerpanie služieb predávajúceho. Kartu je možné použiť na pripísanie bodov či čerpanie služieb iba pri osobnej návšteve prevádzky predávajúceho.
 9. Na čerpanie bodov v prospech úhrady služieb zákazník nemá právny nárok a predávajúci môže vernostný program kedykoľvek a bez udania dôvodu ukončiť.
 10. Pri strate vernostnej karty je zákazníkovi vydaná nová karta s novým zákazníckym číslom, pričom stav jeho nazbieraných bodov ostáva zachovaný. Náhradná karta je spoplatnená sumou 2 €. Stratu karty zákazník musí bezodkladne nahlásiť mailom predávajúcemu za účelom jej zablokovania.
 11. Ak si zákazník viac neželá byť členom vernostného program predávajúceho, odovzdá svoju zákaznícku kartu v prevádzke predávajúceho alebo mu ju pošle poštou na vlastné náklady.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
 2. Ak sa kupujúci rozhodne tovar do 14. kalendárnych dní vrátiť, kontaktuje predávajúceho elektronickou poštou a zašle mu prostredníctvom elektronickej pošty písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dátumu nákupu, presnej adresy a čísla účtu pre finančné vyrovnanie. Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Vrátený tovar bude skontrolovaný. Peniaze budú vyplatené kupujúcemu na bankový účet, a to do 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Služby zakúpené elektronicky nie je možné po začatí čerpania vrátiť.
 3. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade že nie je schopný dodať požadovaný tovar v požadovanej kvalite a cene. Kupujúcemu je v tomto prípade vrátená celá zaplatená suma prevodom na účet alebo v hotovosti v prevádzke predávajúceho.

 

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

 1. Produkty si musí zákazník vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Ak je obal poškodený, zákazník má nárok tovar neprebrať. Ak je tovar poškodený aj napriek tomu, že obal poškodený nebol, zákazník musí nahlásiť toto poškodenie predávajúcemu a ďalej tovar nepoužívať.
 2. Na uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný poslať písomne e-mailom žiadosť o reklamáciu a uviesť dôvod reklamácie. Ak bolo poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim, najmä poškodením výrobku nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, je kupujúci povinný nahradiť náklady spojené s reklamáciou predávajúcemu.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že od kupujúceho bude požadovať len údaje, ktoré výlučne slúžia pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci vyhlasuje svoj súhlas v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre činnosti predávajúceho a spracoval ich vo svojich finančných systémoch.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi od kupujúceho bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje kupujúci predávajúcemu na dobu neurčitú.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s posielaním informačných e-mailov, ktoré súvisia so službami a produktmi ktoré ponúka predávajúci.
 5. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho, vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy a zruší zasielanie informačných e-mailov kedykoľvek o to kupujúci požiada písomne alebo e-mailom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo na telefónnom čísle: 0907 341 890.